ตรวจสภาพรถ ก่อนต่อภาษีรถยนต์ ต้องเป็นรถอายุกี่ปี ?

0
1828
ตรวจสภาพรถ

รถที่มีอายุกี่ปี จะต้องตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี แล้วจะนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่ไหนบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ก่อนจะต่อภาษีรถยนต์ประจำปี รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องได้รับการตรวจสภาพรถเสียก่อน เพื่อนำใบ ตรวจ สภาพ รถมาใช้ในการยื่นต่อภาษีรถร่วมกับเอกสารอื่น ๆ โดยสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ได้ล่วงหน้า 90 วัน หรือ 3 เดือน ก่อนภาษีรถยนต์จะสิ้นอายุ 

ตรวจสภาพรถ ราคา
สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)

อ่านเพิ่มเติม

สถานที่ตรวจสภาพ รถยนต์-มอเตอร์ไซค์

เจ้าของรถสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน หรือจะไปที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้เช่นกัน แล้วแต่ความสะดวก

 • สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
 • หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก 
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ
นำรถเข้าตรวจสภาพ ได้ล่วงหน้า 90 วัน

รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ก่อนเสียภาษีประจำปี 

 • รถยนต์ที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกที่มีอายุใช้งาน 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งาน 5 ปี ขึ้นไป
 • รถที่ขาดการต่อภาษีประจำปีเกิน 1 ปี
 • รถที่ติดตั้ง NGV และ LPG

สำหรับการนับอายุการใช้งานของรถ จะเริ่มนับอายุตั้งแต่ตั้งวันแรกที่จดทะเบียนจนถึงวันสิ้นอายุประจำปี เช่น รถยนต์จดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 จะต้องนำรถเจ้าตรวจสภาพปี พ.ศ. 2567 หรือมอเตอร์ไซค์จดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 จะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น

ตรวจสภาพรถ ราคา
รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ

เอกสารในการตรวจสภาพรถ 

 • เล่มทะเบียนรถ หรือคู่มือจดทะเบียน

ตรวจสภาพรถ ราคาเท่าไหร่ ? 

 • รถมอเตอร์ไซค์ เสียค่าบริการคันละ 60 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

ตรวจสภาพรถจุดใดบ้าง ? 

ในการตรวจสภาพรถยนต์ จะมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรถโดยเทียบกับคู่มือจดทะเบียน ตรวจสอบภายนอกและอุปกรณ์รถยนต์ ทดสอบศูนย์ล้อ ระบบเบรก ระบบไฟส่องสว่าง ตรวจวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน ตรวจวัดควัน และระดับเสียงจากท่อไอเสีย 

 • ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรถ
 • ตรวจสอบภายนอกและอุปกรณ์รถยนต์ 
 • ทดสอบศูนย์ล้อ 
 • ทดสอบระบบเบรก 
 • ทดสอบระบบไฟส่องสว่าง
 • ตรวจวัดค่าคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอน
 • ตรวจวัดควัน 
 • ระดับเสียงจากท่อไอเสีย

หากตรวจสภาพรถผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบ ตรวจ สภาพ รถ ถ้าตรวจไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อบกพร่องให้ทราบ เพื่อให้เจ้าของรถนำกลับไปแก้ไข หากแก้ไขแล้วนำกลับมาตรวจใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน จะได้ตรวจเฉพาะจุดที่บกพร่องและเสียค่าบริการเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น แต่ถ้านำมาตรวจอีกทีหลัง 15 วันผ่านไป จะต้องตรวจสภาพใหม่ทั้งหมด และเสียค่าบริการเต็มอัตรา

ใบ ตรวจ สภาพ รถ
หากตรวจสภาพไม่ผ่าน ควรนำกลับไปแก้ไขใหม่

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here