ตารางการบํารุงรักษารถยนต์ toyota ทุกคนต้องรู้

0
14784

หากคุณซื้อรถแบรนด์ Toyota รุ่นใหม่ป้ายแดงมาใช้งาน ตามปกติจะมีคู่มือบํารุงรักษารถยนต์ Toyota มาให้ด้วย ซึ่งคู่มือบํารุงรักษารถยนต์จะช่วยแจ้งเตือนให้คุณต้องนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการ เพื่อทำการดูแลอะไรชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นไปตามวาระบริษัทกำหนดนั้นเอง

ปัจจุบันคุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota ได้จากทางเว็บไซต์ของทางบริษัทก็ว่าได้ www.toyota.co.th/customerservice/

1. Toyota Yaris 2020 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

ตารางเช็คระยะรถยนต์ toyota
ตารางเช็คระยะ toyota yaris

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L) ราคา 1,050.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น              225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น    20.00 บาท

รวมอะไหล่                                               245.00 บาท

รวมค่าแรง                                                      Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                             1,295.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L) ราคา 1,050.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น    20.00 บาท

รวมอะไหล่                                                               245.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                      Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                             1,295.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L) ราคา 1,050.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF)             1 ชิ้น                                              430.00 บาท

รวมอะไหล่                                                                         675.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                      Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                            1,725.00 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Yaris 2020 ได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup_241_40000

 

2. Toyota Corolla Cross HV 2020 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1         276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1         1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์    1,338.00 บาท

– อะไหล่

อะไหล่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)     1 ชิ้น              225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

รวมอะไหล่                                                                       245.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                    Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                             1,583.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1          276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1         1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                                1,338.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                          225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น              20.00 บาท

รวมอะไหล่                                                               245.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                      Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                         1,583.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1         276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1         1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์    1,338.00 บาท                                                                    

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                    20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF)             1 ชิ้น                                    460.00 บาท

รวมอะไหล่                                                                       705.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                    Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                            2,043.00 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Corolla Cross HV 2020 ได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup_211_40000

 

3. Toyota Fortuner 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2          302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                                  88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                                  1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

รวมอะไหล่                                                                         220.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                  Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                             1,483.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2          302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                                  88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                              1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF)             1 ชิ้น                                        460.00 บาท

รวมอะไหล่                                                                 680.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                         1,943.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2       302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                                88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                              1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

ไส้กรองอากาศ (Air filter)               1 ชิ้น                                765.00 บาท

รวมอะไหล่                                                               985.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                          Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                      2,248.00 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Fortuner 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 ได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup_227_40000

4. Toyota REVO 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

ตารางเช็คระยะ toyota revo

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2         302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                      88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                        1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)     1 ชิ้น         200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter) 1 ชิ้น         20.00 บาท

รวมอะไหล่                                                        220.00 บาท

รวมค่าแรง                                                             Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                  1,483.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2    302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                  88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                  1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)     1 ชิ้น         200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter) 1 ชิ้น         20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF)    1 ชิ้น                                 460.00 บาท

รวมอะไหล่                                                        680.00 บาท

รวมค่าแรง                                                             Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                    1,943.00 บาท

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

– เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1          873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2          302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4                                  88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์                                                            1,263.00 บาท

– อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น                                200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น                20.00 บาท

ไส้กรองอากาศ (Air filter)   1 ชิ้น                                                765.00 บาท

รวมอะไหล่                                                               985.00 บาท

รวมค่าแรง                                                                                Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่                                                             2,248.00 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota REVO 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 ได้ที่ลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.toyota.co.th/customerservice/maintenance_lookup_215_40000

สุดท้ายนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota รุ่นต่าง ๆ ได้ที่ www.toyota.co.th/customerservice/

>>>แนะนำหลักการบํารุงรักษารถยนต์

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here