ตารางการบํารุงรักษารถยนต์ toyota ทุกคนต้องรู้

0
78944

หากคุณซื้อรถแบรนด์ Toyota รุ่นใหม่ป้ายแดงมาใช้งาน ตามปกติจะมีคู่มือบํารุงรักษารถยนต์ Toyota มาให้ด้วย ซึ่งคู่มือบํารุงรักษารถยนต์จะช่วยแจ้งเตือนให้คุณต้องนำรถเข้าไปที่ศูนย์บริการ เพื่อทำการดูแลอะไรชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นไปตามวาระบริษัทกำหนดนั้นเอง

ปัจจุบันคุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota ได้จากทางเว็บไซต์ของทางบริษัทก็ว่าได้ www.toyota.co.th/customerservice/

อ่านเพิ่มเติม 

1. Toyota Yaris 2020 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

ตารางเช็คระยะรถยนต์ toyota
ตารางเช็คระยะรถยนต์ toyota

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L)

1,050.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น

20.00 บาท

รวมอะไหล่

245.00 บาท

รวมค่าแรง   

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่    

1,295.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L)

1,050.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น

20.00 บาท

รวมอะไหล่  

245.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ 

1,295.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (TGMO SYNTHETIC 0W-16 SN 3.5L)

1,050.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น

20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF) 1 ชิ้น

430.00 บาท

รวมอะไหล่

675.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ 

1,725.00 บาท

 

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Yaris 2020 ที่นี่ 

2. Toyota Corolla Cross HV 2020 (ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota)

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1

276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1

1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,338.00 บาท

อะไหล่

อะไหล่ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

รวมอะไหล่

245.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ 

1,583.00 บาท


รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1

276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1

1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,338.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

รวมอะไหล่

245.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ 

1,583.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic,0W-20, SN/GF5, 1L)   1

276.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (TGMO, Eco Synthetic, 0W-20, SN/GF5, 4L)  1

1,062.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,338.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

225.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF) 1 ชิ้น

460.00 บาท

รวมอะไหล่

705.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่ 

2,043.00 บาท

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Corolla Cross HV 2020 ที่นี่

3. Toyota Fortuner 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 

ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota
ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

รวมอะไหล่

220.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

1,483.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF) 1 ชิ้น 

460.00 บาท

รวมอะไหล่

680.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

1,943.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

ไส้กรองอากาศ (Air filter) 1 ชิ้น

765.00 บาท

รวมอะไหล่

985.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

2,248.00 บาท

 

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota Fortuner 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 ที่นี่

4. Toyota REVO 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 

ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota
ตารางบํารุงรักษารถยนต์ Toyota

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 10,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

รวมอะไหล่

220.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

1,483.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 20,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

ไส้กรองแอร์ (CAF)    1 ชิ้น

460.00 บาท

รวมอะไหล่

680.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

1,943.00 บาท

 

รายการอะไหล่และค่าใช้จ่าย ระยะทาง 30,000 กม.

เคมีภัณฑ์

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Gallon) (6L))   1

873.00 บาท

น้ำมันเครื่อง (Motor Oil 10W-30 SM (Litre) (1L))   2

302.00 บาท

จารบี (GC-LB Grease 15 Kg.)       0.4

88.00 บาท

รวมเคมีภัณฑ์

1,263.00 บาท

อะไหล่

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง (OIL FILTER)  1 ชิ้น

200.00 บาท

ปะเก็นรองน็อตตัวถ่าย (Gasket, Oil Filter)  1 ชิ้น 

20.00 บาท

ไส้กรองอากาศ (Air filter)   1 ชิ้น

765.00 บาท

รวมอะไหล่

985.00 บาท

รวมค่าแรง

Free

รวมค่าเคมีภัณฑ์ และอะไหล่

2,248.00 บาท

 

ทั้งนี้คุณสามารถเช็กตารางการบํารุงรักษารถยนต์ Toyota REVO 2020 ขับ 2 เครื่องยนต์ 2.4 และ 2.8 ที่นี่ 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here