ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ? ทำได้ง่ายใน 5 ขั้นตอน

0
2158
ต่อใบขับขี่ 5 ปี
ในการต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ?

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ จะต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไร และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ทุกครั้งที่ใช้รถบนท้องถนน ผู้ขับขี่จะต้องพกใบขับขี่ติดตัวไว้ตลอดเวลา เพราะเมื่อถูกเรียกตรวจ จะได้มีหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนขับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้ผ่านการอบรม รวมถึงทดสอบความสามารถจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว 

ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง
ต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ?

อ่านเพิ่มเติม

กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุ จะต้องทำการต่อใบขับขี่เพื่อให้สามารถใช้รถบนท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมาย หากต้องการต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี หรือเปลี่ยนประเภทจากใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปี สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2565

 1. จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เมื่อจองคิวเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบนัดอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารต่อใบขับขี่
เว็บไซต์จองคิวต่อใบขับขี่

2. หากต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี ให้ข้ามขั้นตอนการอบรมไปเลย เพราะไม่ต้องอบรม (เว้นแต่จะขาดการต่ออายุเกิน 3 ปี) แต่ถ้าต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี จะต้องอบรมด้วย โดยสามารถอบรมใบขับขี่ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ dlt-elearning หลังจากนั้นจะได้รับผลผ่านการอบรมมาครอบครอง (ผลการอบรมจะมีอายุ 6 เดือนเท่านั้น) 

 • อบรมใบขับขี่ส่วนบุคคล สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง
 • อบรมใบขับขี่ส่วนบุคคล ขาดการต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง
 • อบรมใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกิน 3 ปี ใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง
การต่อใบขับขี่
อบรมใบขับขี่ออนไลน์
 1. เตรียมเอกสารต่อใบขับขี่ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบขับขี่ (ใบเก่า)
 • ใบนัดอิเล็กทรอนิกส์
 • ผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ (แคปหน้าจอมายื่นได้)
 • ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (กรณีต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี)
ต่อใบขับขี่ 5 ปี
ในการต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ?
 1. เมื่อถึงวันเวลาที่นัดหมาย ให้ไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วนำเอกสารยื่นเรื่องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นเข้าทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประกอบด้วย
 • การทดสอบสายตาทางลึก
 • การทดสอบปฏิกริยา
 • ทดสอบการมองเห็นสีไฟจราจรต่าง ๆ 
 • การทดสอบสายตากว้าง
เอกสารต่อใบขับขี่
เข้าสอบสมรรถภาพทางกาย
 1. ถ่ายรูปเพื่อทำใบขับขี่ พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • ค่าใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท 
 • ค่าใบขับขี่รถจักรยานต์ส่วนบุคคล 255 บาท
การต่อใบขับขี่
ถ่ายรูปและชำระค่าธรรมเนียม

เห็นไหม! การต่ออายุใบขับขี่สามารถทำได้ง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอนเท่านั้น โดยสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 6 เดือน หรือ 120 วัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษยน 2564 เป็นต้นมา) แล้วการต่อใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง ? บอกได้เลยว่าไม่ยาก แค่เตรียมเงิน เอกสาร และเวลาให้พร้อม เป็นอันใช้ได้ ! 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here