อัปเดต! ค่าจอดรถห้างดังในกรุงเทพฯ 2565

0
4256
ที่จอดรถ เซ็นทรัลเวิลด์
ที่จอดรถ เซ็นทรัลเวิลด์

รวบรวมค่าจอดรถของห้างดังในกรุงเทพฯ  จอดฟรีได้กี่ชั่วโมง  ค่าที่จอดรถเท่าไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า ถึงจะเป็นพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้แปลว่าจอดฟรีนะครับ ห้างแต่ละที่ จะคิดค่าจอดรถห้างไม่เท่ากัน และมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนที่จะแวะจอดเพื่อทำธุระที่ห้างดังในกรุงเทพฯ มาเช็กกันก่อนว่า ต้องเสียค่าที่จอดรถเท่าไร จอดฟรีได้กี่ชั่วโมง และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เราไปดูคำตอบกัน

1.ค่าจอดรถ Central World

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท
 • ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 6 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จอดฟรี 12 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมงแรก)
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 7 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมงแรก)
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 5 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมงแรก)

2.ค่าที่จอดรถเซ็นทรัล ลาดพร้าว

 • จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก
 • ชั่วโมงที่ 3 เหมาจ่าย 20 บาท
 • ชั่วโมงที่ 4 เหมาจ่าย 40 บาท
 • ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป จอดฟรี 6 ชั่วโมง
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป จอดฟรี 4 ชั่วโมง
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จอดฟรี 3 ชั่วโมง
 • แต่ถ้าจอดที่ ชั้น G จอดฟรี 1 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 50 บาท 

3.ค่าจอดรถสีลมคอมเพล็กซ์ 2565

 • วันจันทร์ – ศุกร์ จอดฟรี 1 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • ใบเสร็จ 5,000 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มฟรีได้อีก 4 ชั่วโมง
 • ใบเสร็จ 2,000 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มฟรีได้อีก 2 ชั่วโมง
 • ใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มฟรีได้อีก 1 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม:

4.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล พระราม 9

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก
 • ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท
 • จอดที่ Quick Parking จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 50 บาท (ไม่สามารถเพิ่มชั่วโมงได้)
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 6 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 4 ชั่วโมง ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 20 บาท

5.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

 • Quick Parking จอดฟรี 90 นาที
 • โซนทั่วไปจอดฟรี
 • ลานจอดรถชั้น G จอดฟรี 90 นาทีแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง)
ที่จอดรถ
ที่จอดรถ

6.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล บางนา

 • จอดฟรี 6 ชั่วโมงแรก
 • เมื่อใช้บริการสวนน้ำ Pororo Aqua Park จอดฟรี 10 ชั่วโมง (รวม 6 ชั่วโมงแรก)
 • เมื่อซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 8 ชั่วโมง (รวม 6 ชั่วโมงแรก)

7.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล พระราม 2

 • จอดฟรี 4 ชั่วโมงแรก
 • ชั่วโมงที่ 5-6 ชั่วโมงละ 20 บาท
 • ชั่วโมงที่ 7 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท
 • ใบเสร็จ 1,500 บาท จอดเพิ่มได้ 4 ชั่วโมง (รวมเป็นจอดฟรี 8 ชั่วโมง)
 • ใบเสร็จ 500 บาท จอดเพิ่มได้ 2 ชั่วโมง (รวมเป็นจอดฟรี 6 ชั่วโมง)
 • Quick Parking จอดฟรี 90 นาที นาทีที่ 91 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 50 บาท 

8.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล ชิดลม

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • ใบเสร็จ 800 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มได้ 2 ชั่วโมง (รวมเป็นจอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • ใบเสร็จ 3,000 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มได้ 4 ชั่วโมง (รวมเป็นจอดฟรี 6 ชั่วโมง)
 • ใบเสร็จ 6,000 บาทขึ้นไป จอดเพิ่มได้ 6 ชั่วโมง (รวมเป็นจอดฟรี 8 ชั่วโมง)
 • ในกรณีไม่มีใบเสร็จ ค่าจอดชั่วโมงละ 30 บาท

9.ค่าจอดรถ เซ็นทรัล พระราม 3

 • Quick Parking ชั้น G จอดฟรี 90 นาที 
 • ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 ชั่วโมง)

10.ค่าจอดรถ ไอคอนสยาม

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • ชั่วโมงที่ 7 เป็นต้นไปชั่วโมงละ 60 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท จอดฟรี 8 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 60 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จอดฟรี 6 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 60 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จอดฟรี 4 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท ชั่วโมงที่ 7 เป็นตันไปชั่วโมงละ 60 บาท
ค่าจอดรถแต่ละห้างไม่เหมือนกัน
ค่าจอดรถแต่ละห้างไม่เหมือนกัน

11.ค่าจอดรถ สยามเซ็นเตอร์, สยามพารากอน, สยามดิสคัฟเวอรี่

 • จอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก 
 • ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • กรณีดูหนัง/เข้าชม Sea Life Bangkok Ocean World/ใช้บริการ Fitness First จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 6,000 บาท จอดฟรี 8 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 60 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท จอดฟรี 6 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 60 บาท
 • ซื้อสินค้าครบ 800 บาท จอดฟรี 4 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 30 บาท

ทั้งนี้ ค่าจอดรถห้างดังในกรุงเทพฯ 2565 ซึ่งแต่ละห้างอาจมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงค่าบริการในภายหลัง 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here