ป้ายทะเบียนรถหาย ขอใหม่ได้ใน 5 ขั้นตอน

0
2420
ป้ายทะเบียนรถหาย

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำยังไงดี ? แนะนำ 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ เมื่อทำป้ายทะเบียนหาย 

หากป้ายทะเบียนรถหาย เจ้าของรถสามารถยื่นเรื่องขอป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งทางบก เพียงแค่เตรียมเงินและเอกสารไปให้ครบถ้วน ก็สามารถขอป้ายทะเบียนใหม่มาใช้ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องแจ้งความให้ยุ่งยากแต่อย่างใด

ขอป้ายทะเบียนใหม่
หากป้ายทะเบียนหาย ไม่ต้องไปแจ้งความ

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายทะเบียนรถหาย ทํายังไง ?

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เมื่อป้ายทะเบียนหาย ควรจัดเตรียมเอกสารสำหรับการขอป้ายทะเบียนใหม่ไปให้ครบถ้วน ได้แก่
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ใช้เป็นภาพถ่ายได้)

กรณีรถติดไฟแนนซ์ 

เจ้าของรถ สามารถติดต่อไฟแนนซ์ให้ดำเนินการแทนได้ แต่ถ้าต้องการทำเรื่องด้วยตัวเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
เล่ม ทะเบียน รถ มอเตอร์ไซค์
เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อป้ายทะเบียนรถหาย

กรณีนิติบุคคล ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • เล่มทะเบียนรถฉบับจริง
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 1 ปี 
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

กรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินเรื่องแทน จะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเพิ่มเติมด้วย

 1. ไปที่กรมการขนส่งทางบก หลังจากเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ไปที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งทางบกที่รถของคุณอยู่ในความรับผิดชอบ
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมยื่นเอกสารให้เพื่อยื่นคำขอทำป้ายทะเบียนใหม่ โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการให้
 3. จ่ายค่าธรรมเนียม จำนวน 105 บาท แบ่งเป็น 
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าทำแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ แผ่นละ 100 บาท
 1. รอรับป้ายทะเบียนใหม่ หลังจากยื่นคำขอจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันในการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งป้ายให้ฝ่ายธุรการ เพื่อจัดส่งป้ายทะเบียนใหม่ให้คุณ

กฎหมายเกี่ยวกับป้ายทะเบียน 

หากป้ายทะเบียนรถหาย ไม่ยื่นเรื่องขอทำใหม่ แล้วใช้รถที่ไม่มีป้ายทะเบียน จะถือว่ามีความผิดฐานนำรถที่ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนมาใช้ในทางเดินรถ ตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ฝ่าฝืนจะมีปรับสูงสุด 1,000 บาท

กรณีที่ทำป้ายทะเบียนใหม่ เลียนแบบป้ายทะเบียนประมูล หรือใช้ป้ายทะเบียนที่ทางราชการไม่ได้ออกให้ จะถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ฐานใช้ป้ายทะเบียนที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง หรือแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดบจะมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท

การใช้ป้ายทะเบียนรถปลอม เลขทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือไม่ตรงกับสำเนาคู่มือทะเบียนรถ จะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here