ฤกษ์ออกรถ 2566 วันดี เสริมสิริมงคล

0
1768
ฤกษ์ออกรถ 2565

รวบรวมฤกษ์ออกรถ 2566 สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถ มีเงินพร้อม เตรียมเอกสารพร้อม แต่ไม่รู้จะออกรถวันไหนดี จึงจะเป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา ให้เจริญรุ่งเรือง 

ต้องการซื้อรถ มีเงินพร้อม เตรียมเอกสารพร้อม ฤกษ์ออกรถก็ต้องพร้อมด้วย ! เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะยึดถือฤกษ์ยามเป็นสำคัญ เพราะมีความเชื่อว่าจะเสริมดวงชะตา ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ทำสิ่งใดก็ราบรื่นไร้อุปสรรค์ ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย จะออกรถทั้งที ฤกษ์งามยามดีก็ต้องมา! สำหรับใครกำลังวางแผนจะซื้อรถยนต์ แต่ไม่รู้ว่าจะออกรถวันไหนดี เช็กฤกษ์ออกรถ 2566 ได้ที่นี่เลย

ฤกษ์ออกรถ เดือนมกราคม 2566

ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด หมอลักษณ์
ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด หมอลักษณ์
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 8 มกราคม 06.01 -06.01 น.  13.13 -15.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
22 มกราคม 08.01 -09.31 น. 14.13 -16.36 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
29 มกราคม 06.01 -06.01 น. 13.13 -15.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ 2 มกราคม 09.00 -11.00 น. 13.30-17.00 น. คนเกิดวันวันจันทร์ห้ามใช้
16 มกราคม 08.00 -10.00 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคาร 24 มกราคม 06.00 -09.09 น. 14.13 -18.36 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
31 มกราคม 08.25 -10.48 น. 15.37-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันพุธ 4 มกราคม 07.00 -08.01 น. 14.19 -15.39 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
11 มกราคม 09.59 -12.19 น. 14.37 -17.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 26 มกราคม 10.49 -13.12 น. 15.37 -18.00 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้
วันศุกร์ 6 มกราคม 06.01 -09.01 น. 15.13 -18.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
20 มกราคม 07.01 -09.01 น. 13.13 -15.13 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้

 

วันดีเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วันดีเดือนกุมภาพันธ์
วันดีเดือนกุมภาพันธ์
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 12 กุมภาพันธ์ 06.00 -12.00 น. 13.00 -17.30 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
19 กุมภาพันธ์ 06.01 -10.01 น. 13.19 -16.30 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
26 กุมภาพันธ์ 06.00 -12.09 น. 13.19 -16.36 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคาร 7 กุมภาพันธ์ 07.30 -10.00 น. 14.00-17.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพุธ 1 กุมภาพันธ์ 06.30 -11.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพุธกลางวันห้ามใช้
22 กุมภาพันธ์ 08.30 -12.00 น. 13.00-15.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 11.00 -12.59 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
16 กุมภาพันธ์ 08.00 -10.59 น. 15.00 -18.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
23 กุมภาพันธ์ 11.49 -12.30 น. 15.12 -18.00 น. คนเกิดวันพุธกลางคืนห้ามใช้

 

วันดี มีนาคม 2566

วันดี มีนาคม 2566
วันดี มีนาคม 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 5 มีนาคม 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
19 มีนาคม 06.09 -09.09 น. 13.00 -17.39 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันจันทร์ 6 มีนาคม 09.15 -10.58 น. 13.37-17.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
20 มีนาคม 08.00 -10.48 น. 14.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคาร 14 มีนาคม 06.25 -10.00 น. 16.11-18.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพุธ 22 มีนาคม 08.00 -10.00 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 9 มีนาคม 06.25 -10.40 น. 14.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
30 มีนาคม 08.59 -10.30 น. 15.20-17.09 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
วันศุกร์ 17 มีนาคม 11.49 -12.59 น. 14.37 -15.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้

 

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2566

 

ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2566
ฤกษ์ดี เดือนเมษายน 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 30 เมษายน 08.00 -11.00 น. 13.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
23 เมษายน 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ 10 เมษายน 09.35 -11.40 น. 14.30-17.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอังคาร 25 เมษายน 07.25 -09.48 น. 13.37-17.09 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันพุธ 5 เมษายน 08.00 -10.30 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
19 เมษายน 08.00 -12.00 น. 14.00-18.30 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 6 เมษายน 08.00 -10.00 น. 15.00-17.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
13 เมษายน 09.00 -11.00 น. 13.00-15.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
27 เมษายน 06.01 -11.30 น. 14.10 -17.30 น. คนเกิดวันอาทิตย์ใช้
วันศุกร์ 7 เมษายน 06.45 -11.30 น. 14.13 -16.36 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
14 เมษายน 08.00 -10.00 น. 14.00-18.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
21 เมษายน 06.01 -10.30 น. 13.13 -15.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ 1 เมษายน 07.01 -10.30 น. 13.00 -14.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
8 เมษายน 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2566
ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม 06.30 -12.00 น. 13.00 -15.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
8 พฤษภาคม 07.01 -11.01 น. 13.20 -16.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
15 พฤษภาคม 08.00 -11.30 น. 14.00-17.00 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
29 พฤษภาคม 10.30 -12.00 น. 16.00 -18.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพุธ 24 พฤษภาคม 07.01 -11.09 น. 14.00 -18.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
31 พฤษภาคม 07.01 -11.01 น. 14.00 -15.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 08.00 -10.59 น. 13.30-18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันศุกร์ 12 พฤษภาคม 10.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
19 พฤษภาคม 06.01 -08.00 น. 13.13 -16.36 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันเสาร์ 27 พฤษภาคม 09.00 -12.20 น. 14.30-18.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถ เดือนมิถุนายน 2566

วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน 10.00 -11.59 น. 14.00 -17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
11 มิถุนายน 08.30 -12.10 น. 16.00 -18.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
25 มิถุนายน 07.01 -10.01 น. 13.45 -16.50 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันพุธ 7 มิถุนายน 06.01 -10.01 น. 13.00 -16.00 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน 10.00 -12.12 น. 16.37 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
22 มิถุนายน 08.30 -11.10 น. 14.00 -17.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันศุกร์ 23 มิถุนายน 09.10 -11.30 น. 13.33 -17.05 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
30 มิถุนายน 08.00 -11.15 น. 14.00 -17.09 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันเสาร์ 3 มิถุนายน 08.30 -12.00 น. 13.00 -17.00 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
17 มิถุนายน 06.01 -10.01 น. 13.00 -17.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้

 

อ่านเพิ่มเติม: 

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกรกฎาคม

ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกรกฎาคม
ฤกษ์ออกรถ 2566 เดือนกรกฎาคม
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 2 กรกฎาคม 08.01 -10.00 น. 13.00 -15.30 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
30 กรกฎาคม 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันจันทร์ 10 กรกฎาคม 09.00 -10.50 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
17 กรกฎาคม 07.00 -11.50 น. 13.00-15.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันอังคาร 4 กรกฎาคม 06.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
25 กรกฎาคม 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันศุกร์ 7 กรกฎาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
21 กรกฎาคม 08.00 -10.50 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
28 กรกฎาคม 08.00 -10.50 น. 15.00-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันเสาร์ 15 กรกฎาคม 08.09 -09.40 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2566
ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันจันทร์ 14 สิงหาคม 07.01 -10.00 น. 13.13 -14.39 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
28 สิงหาคม 07.01 -10.00 น. 13.13 -14.39 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันอังคาร 1 สิงหาคม 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
22 สิงหาคม 08.01 -11.00 น. 14.13 -17.39 น.  คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพุธ 2 สิงหาคม 08.35 -10.50 น. 15.30-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
9 สิงหาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
16 สิงหาคม 08.00 -11.50 น. 15.30-18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 08.01 -10.35 น. 13.00 -14.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
31 สิงหาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันเสาร์ 5 สิงหาคม 07.01 -10.00 น. 13.13 -14.39 น คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
12 สิงหาคม 08.01 -10.35 น. 13.00 -14.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
19 สิงหาคม 08.30 -11.35 น. 14.00 -17.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2566

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2566
ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 24 กันยายน 08.35 -10.59 น. 15.37-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันจันทร์ 4 กันยายน 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันอังคาร 12 กันยายน 08.00 -10.00 น. 13.00-17.00 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันพุธ 20 กันยายน 08.30 -11.00 น. 13.13 -15.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 08.35 -10.59 น. 15.37-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันศุกร์ 8 กันยายน 08.30 -11.00 น. 13.13 -15.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
22 กันยายน 08.35 -10.59 น. 15.37-18.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
29 กันยายน 08.00 -11.09 น. 13.00 -15.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้

 

วันดีเดือนตุลาคม 2566

วันดีเดือนตุลาคม 2566
วันดีเดือนตุลาคม 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 15 ตุลาคม 08.55 -10.58 น. 15.30-17.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
22 ตุลาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
29 ตุลาคม 09.59 -12.00 น. 13.00 -18.36 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันจันทร์ 23 ตุลาคม 08.30 -09.30 น. 13.10 -14.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันพุธ 4 ตุลาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
18 ตุลาคม 08.30 -09.30 น. 13.10 -14.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันศุกร์  13 ตุลาคม 07.59 -12.00 น. 14.00 -18.36 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
วันเสาร์ 7 ตุลาคม 08.59 -11.00 น. 13.00 -17.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
14 ตุลาคม 08.00 -12.00 น. 14.00 -18.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2566 

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2566
ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 12 พฤศจิกายน 06.00 -10.00 น. 14.00 -17.00 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
26 พฤศจิกายน 09.25 -12.48 น. 15.00-18.30 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้
วันจันทร์ 6 พฤศจิกายน 06.01 -12.00 น. 13.00 -18.59 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
20 พฤศจิกายน 07.45 -11.30 น. 13.00 -14.39 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
27 พฤศจิกายน 10.00 -12.00 น. 13.00 -17.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
วันพฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 06.01 -06.0 น. 13.13 -15.36 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
วันศุกร์ 3 พฤศจิกายน 08.01 -09.00 น. 13.00 -17.49 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน 07.01 -11.00 น. 13.00 -17.39 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้

 

วันดี เดือนธันวาคม 2566

วันดี เดือนธันวาคม 2566
วันดี เดือนธันวาคม 2566
วัน วันที่ / เดือน เวลา (เช้า) เวลา (บ่าย) กาลกิณี
วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 08.01 -12.01 น. 13.13 -17.36 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
10 ธันวาคม  06.09 -12.09 น. 13.19 -17.39 น. คนเกิดวันอังคารห้ามใช้
24 ธันวาคม 06.25 -10.59 น. 13.00-18.00 น. คนเกิดวันศุกร์ห้ามใช้
31 ธันวาคม 09.30 -12.09 น. 13.00 -17.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันจันทร์ 11 ธันวาคม 07.00 -10.00 น. 15.00 -17.00 น. คนเกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
วันอังคาร 5 ธันวาคม 09.09 -12.09 น. 13.00 -16.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
12 ธันวาคม 08.20 -12.01 น. 13.13 -17.36 น. คนเกิดวันจันทร์ห้ามใช้
วันพุธ 20 ธันวาคม 09.01 -12.01 น. 13.00 -17.36 น. คนเกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
27 ธันวาคม 08.00 -12.00 น. 15.00 -17.00 น. คนเกิดวันพุธห้ามใช้
วันศุกร์ 8 ธันวาคม 08.00 -12.00 น. 15.00 -17.00 น. คนเกิดวันเสาร์ห้ามใช้

 

ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด หมอลักษณ์ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถ คือ ความไม่ประมาท เคารพกฎจราจร และมีมารยาทกับผู้ร่วมท้องถนน

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here