เช็กราคาการต่อภาษีรถยนต์ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ?

0
4829
เช็กราคาการต่อภาษีรถยนต์ ต้องจ่ายเท่าไหร่ ?

หากคุณซื้อรถยนต์มาใช้งานบนถนนสาธารณะเส้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นเล็ก ตลอดจนถนนหลวงแล้วล่ะก็ มีกฎหมายบังคับให้คุณต้องจดทะเบียนรถยนต์ให้ถูกต้อง พร้อมกับการชำระค่าภาษีรายปีไปเรื่อย ๆ จนกว่าคุณจะยุติการใช้งานรถยนต์คันนั้นก็ว่าได้

>>>การเติมลมยางรถเก๋ง รถกระบะ เติมที่ไหน ทำอย่างไร ?

>>>แนะนำรถ ครอบครัว ราคา ถูก 2021

หากคุณปล่อยให้รถยนต์ภาษีขาดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็แล้วแต่ พร้อมทั้งยังฝืนใช้งานรถยนต์คันที่ภาษีขาดบนถนนสาธารณะแล้วล่ะก็ ถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายเลยทีเดียว และจะมีอัตราโทษปรับจากการฝืนใช้งานรถยนต์ดังต่อไปนี้

 • มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หากท่านนำรถยนต์ไปใช้หากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับความคุ้มครองจาก
 • พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ จ่ายค่าเสียหายเอง 100%
 • หากไม่ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ท่านจะไม่สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ หรือต่อทะเบียนรถยนต์ได้และเมื่อต่อภาษีไม่ได้เกิน 3 ปี ทะเบียนรถจะถูกระงับไปในที่สุด
 • ท่านจะเสียค่าปรับสำหรับการชำระภาษีรถยนต์ย้อนหลังเดือนละ 1%

ทั้งนี้การต่อภาษีรถยนต์ประจำปีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้

1. ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 4 ประตู, รถเก๋ง (ต่อภาษีรถยนต์ ราคา)

ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 4 ประตู, รถเก๋ง

สำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนพื้นสีขาว และมีอักษรสีดำ ถือว่าเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งจะมีการคำนวณภาษีตามขนาดของเครื่องยนต์นั้นเอง พูดง่าย ๆ ว่ายิ่งรถยนต์ของคุณเครื่องใหญ่เท่าไหร่ จะต้องจ่ายแพงมากขึ้นเท่านั้น

ต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564 ราคา

 •  เครื่องยนต์ขนาด 1-600 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 50 สตางค์
 • เครื่องยนต์ขนาด 601-1800 ซี.ซี. คิดเป็น ซี.ซี. ละ 1.50 บาท
 • เครื่องยนต์ขนาด 1801 ซี.ซี. ขึ้นไป คิดเป็น ซี.ซี. ละ 4 บาท

ยกตัวอย่างเช่น หากรถยนต์ของคุณมีขนาดเครื่องยนต์ 3,000 ซี.ซี. ภาษีที่ต้องจ่ายในช่วง 5 ปี แรกจะอยู่ประมาณ 6,900 บาท เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด 1,200 ซี.ซี. ภาษีต่อปีที่จ่ายอยู่ที่ 1,200 บาท เพียงเท่านั้น สามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตามหลังจากรถยนต์เข้าสู่ปีที่ 6 เป็นต้นไป ภาษีจะมีการปรับให้ถูกลงจากเดิมไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งและกระบะ 4 ประตูก็ตามแต่ จะได้รับการลดหย่อนภาษีลดลงปีละ 10% สูงสุดถึง 50%

 • อายุการรถยนต์เกิน 6 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 10%
 • อายุการรถยนต์เกิน 7 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 20%
 • อายุการรถยนต์เกิน 8 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 30%
 • อายุการรถยนต์เกิน 9 ปี รับส่วนลดค่าภาษี 40%
 • อายุการรถยนต์เกิน 10 ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าภาษี 50%

ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ของคุณมีขนาด 3,000 ซี.ซี. ที่ในช่วง 5 ปีแรกต้องจ่ายภาษีที่ 6,900 บาท เมื่อเข้าสู่ปีที่ 6 จะมีการปรับอัตราภาษีใหม่ให้ถูกลงกว่าเดิม และจะจ่ายถูกลงไปเรื่อย ๆ ตามปีที่ใช้งาน

ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์ 

 • 6 ปี = 6,210 บาท
 • 7 ปี = 5,520 บาท
 • 8 ปี = 4,830 บาท
 • 9 ปี = 4,140 บาท
 • 10 ปี = 3,450 บาท

2. ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 2 ประตู (ต่อ พรบ ภาษี รถยนต์)

ต่อภาษีประเภทรถกระบะ 2 ประตู

สำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนพื้นสีขาว และมีอักษรสีเขียว ถือว่าเป็นประเภทรถบรรทุกส่วนบุคคล จะมีการคำนวณภาษีแตกต่างไปจากรถนั่ง โดยวิธีการคิดภาษีจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถ ซึ่งจะมีอัตราภาษีที่ตายตัว โดยมีรายละเอียดแจกแจงออกมาได้ดังนี้

ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์

 • ช่วงน้ำหนักรถ 50 – 750 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 450 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 751 –1000 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 600 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 1001 – 1250 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 750 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 1251 – 1500 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 900 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 1501 – 1750 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,050 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 1751 – 2000 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,350 บาท
 • ช่วงน้ำหนักรถ 2001 – 2500 กิโลกรัม คิดอัตราภาษี 1,650 บาท

3. ต่อภาษีประเภทรถตู้ (ราคา ต่อภาษีรถยนต์)

ต่อภาษีประเภทรถตู้

สำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนพื้นสีขาว และมีอักษรสีน้ำเงิน ถือว่าเป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ซึ่งจะมีการคำนวณภาษีที่แตกต่างไปจากรถเก๋ง และรถบรรทุก โดยการคำนวณภาษีนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักของรถ และมีอัตราภาษีที่ตายตัว โดยมีรายละเอียดดัง

ค่าบริการต่อภาษีรถยนต์

 • น้ำหนักรถไม่เกิน 1800 กิโลกรัม – อัตราภาษี 1,300 บาท
 • น้ำหนักรถเกิน 1800 กิโลกรัม – อัตราภาษี 1,600 บาท

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังสามารถต่อภาษีรถยนต์ราคา 2564 ออนไลน์ได้อีกด้วย โดยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th เพื่อทำเรื่องต่อภาษีประจำปี ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีเท่านั้น จึงสามารถต่อแบบออนไลน์ได้

ส่วนค่าบริการเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพิ่มจากปกติ ได้แก่

 • ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก) รายการละ 20 บาท ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
 • (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของยอดเงินทั้งหมด

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here