เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ได้หรือไม่

0
540
เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น
เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ควรเปลี่ยนทีละคู่ หรือ เปลี่ยนใหม่ทั้ง 4 เส้น เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ดีหรือไม่ ยางเสื่อมสภาพจะรู้ได้อย่างไร ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น เริ่มต้นที่เท่าไร

เมื่อยางเสื่อมสภาพเนื่องจากผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานและมีสภาพเก่า ดอกยางหมด เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องพบเจออยู่โดยตลอดเนื่องจากอายุการใช้งานของยางรถยนต์ตามปกติจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 ปี หรือ แล้วแต่พฤติกรรมในการขับขี่ของผู้ใช้งานรถในแต่ละราย เพราะฉะนั้นเมื่อยางเก่าเสื่อมสภาพก็ควรเปลี่ยนยางใหม่ แต่จะเลือกเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น หรือ เลือกเปลี่ยนเพียงเฉพาะคู่ที่จำเป็นนับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้รถหลายรายตั้งข้อสงสัย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนยาง หรือ การสลับยางก็ถือเป็นตัวเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของรถได้มากยิ่งขึ้น เพราะยางเมื่อผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานย่อมมีการเสื่อมสภาพแก้มยางอาจมีการแตกลายงา บวม ปริแตก จนทำให้มีความเสี่ยงที่ยางระเบิดได้หากทนฝืนใช้ต่อไป สำหรับการเปลี่ยนยางรถใหม่ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ขับขี่ที่จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะยางในล้อที่มีสภาพเก่า เลือกเปลี่ยนยางตามคู่ล้อ หรือ เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ระบบช่วงล่างในรถยนต์ที่ต้องรองรับแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนอยู่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนั่นเอง

ควรเปลี่ยนยางตอนไหน

“ยางรถยนต์” ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในระบบช่วงล่างของรถยนต์ทำหน้าที่ในการรองรับน้ำหนักบรรทุกสัมภาระที่ถ่ายทอดมาสู่ล้อทั้ง 4 ล้อ ผสานกับการรองรับแรงกระแทกจากพื้นถนนด้านล่างที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อผู้ขับขี่มีการใช้งานรถ หากยางรถยนต์ผิดปกติ ปริบวม แตก หรือ ยางมีสภาพเก่า ก็ย่อมที่จะส่งผลลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวถนนลงเพราะดอกยางหมด กอปรกับในกรณีที่ผู้ขับขี่มีการจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่ได้ทำการขับขี่ หรือ เคลื่อนตัวรถย่อมทำให้ยางรับน้ำหนักของตัวรถอยู่โดยตลอดแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งจนทำให้โครงสร้างของยางเสียหายและหน้ายางรวมถึงแก้มยางเสื่อมสภาพลงตามไปด้วย 

ยางรถยนต์
ยางรถยนต์

ทั้งนี้ยางรถยนต์ย่อมมีอายุในการใช้งานกำหนดไว้อยู่ โดยผู้ขับขี่สามารถที่จะสังเกตได้จากความลึกของดอกยางซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของยางได้โดยตรง เนื่องจากความลึกของดอกยางจะเป็นตัวช่วยรีดน้ำออกจากล้อเมื่อต้องทำการวิ่งบนเส้นทางที่เปียกลื่น หรือ ในช่วงหน้าฝนที่มักมีน้ำท่วมขังอยู่บนพื้นถนนสำหรับดอกยางที่มีคุณภาพดีนั้นไม่ควรมีค่ามาตรฐานต่ำกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนความลึกของดอกยางใหม่นั้นจะอยู่ที่ 8-9 มิลลิเมตร สำหรับอายุของยางที่มีการกำหนดเอาไว้นั้นไม่ควรมีอายุการใช้งานเกิน 5-6 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต เนื่องจากยางที่มีการใช้งานยาวนานนั้นอาจมีหน้ายางที่สึกหรอเมื่อต้องขับขี่ไปบนท้องถนนเพื่อเร่งทำความเร็วก็ย่อมที่จะทำให้รถมีความเสี่ยงต่อการส่ายตัว หรือ แฉลบออกนอกเส้นทางได้ง่าย รวมไปถึงในกรณีที่ยางรั่วแล้วต้องขับขี่ด้วยวิธีการบดยางควรที่จะทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่โดยเร็วเพื่อให้สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย นอกจากการสังเกตดอกยางแล้วควรตรวจสอบปีที่ผลิตซึ่งจะมีการระบุเอาไว้ที่บริเวณแก้มยางเป็นตัวเลข 4 หลัก ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะช่วยในการบ่งบอกถึงวันเวลาที่ทำการผลิตยางให้แก่ผู้ขับขี่ได้ทราบ หรือ สังเกตรอยปริแตกลักษณะเป็นลิ่ม และ แก้มยางมีรอยแตกลายงา ด้วยเหตุผลหลากหลายประการเหล่านี้ย่อมที่จะส่งผลให้ยางรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ยางเส้นใหม่ หรือ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนเฉพาะยางเส้นที่มีความผิดปกติไม่เปลี่ยนจนครบทั้ง 4 ล้อ ได้อีกเช่นกัน

เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ดีหรือไม่

เมื่อยางเสื่อสภาพทางเลือกที่ดีที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดนั้น คือ การเปลี่ยนยางใหม่ อย่างไรก็ตามในผู้ขับขี่บางรายอาจมีการตั้งข้อสงสัยว่า เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ดีหรือไม่ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่เท่าไร คุ้มค่ากับการเปลี่ยนยางใหม่หรือเปล่า 

เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น
เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น

สำหรับการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ถือเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อผู้ขับขี่ต้องการที่จะเปลี่ยนยางใหม่ เนื่องจากยางรถยนต์ถือเป็นชิ้นส่วนในระบบช่วงล่างที่มีหน้าที่สัมผัสกับพื้นผิวของถนนโดยตรง เมื่อยางในแต่ละล้อถูกเปลี่ยนใหม่เหมือนกันย่อมทำให้ผิวสัมผัสของหน้ายางในแต่ละล้อยึดเกาะกับพื้นผิวถนนได้ในปริมาณที่เท่ากันอีกด้วย กอปรกับการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ยังช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีอีกด้วย เพราะยางรถยนต์ใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปในล้อทั้ง 4 ด้าน จะช่วยดูดซับแรงกระแทกจากพื้นผิวถนนได้ในปริมาณที่มีความใกล้เคียงกัน หากผู้ขับขี่เลือกเปลี่ยนยางรถยนต์เพียงล้อข้างใดข้างหนึ่ง หรือ ยางคู่ใดคู่หนึ่ง ก็ย่อมที่จะทำให้ยางคู่ที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนใหม่มีสภาพหน้ายางที่ไม่เท่ากับยางที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่เข้าไปส่งผลให้ในขณะขับขี่รถอาจจะมีอาการส่ายตัว หรือ ยางสะบัด จนทำให้รถประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ กอปรกับการที่ผู้ขับขี่เลือกเปลี่ยนยางเพียงคู่ใดคู่หนึ่งยังถือเป็นการลดประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวถนนของระบบช่วงล่างอีกด้วยเพราะหน้ายางมีพื้นที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนในปริมาณที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นหากผู้ขับขี่เลือกที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ควรเลือกที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ซึ่งช่วยให้สมรรถนะในการขับขี่ของรถยนต์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ยางยึดเกาะกับพื้นผิวถนนได้ดีด้วยหน้ายางที่มีการสัมผัสกับผิวจราจรได้ในปริมาณที่เท่ากันและเมื่อต้องการที่จะเปลี่ยนยางใหม่ก็สามารถที่จะทำได้พร้อมกันอีกด้วยเพราะยางมีอัตราการเสื่อมสภาพที่จัดอยู่ในระยะเวลาที่มีความใกล้เคียงกันนั่นเอง

เปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ค่าใช้จ่ายเท่าไร

สำหรับการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น ค่าใช้จ่ายจะเริ่มต้นที่ประมาณ 12,000 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท ขึ้นออยู่กับประเภทของยางที่เลือกใช้ ยางธรรมดา , ยาง Run Flat และยางรถขับเคลื่อน 4 ประตู จำพวกออฟโรดที่มีดอกยางลึก เสริมด้วยแบรนด์ของยางรถยนต์เองที่จะเป็นตัวกำหนดมาตรบานในการผลิตและราคาจำหน่ายด้วย เช่น แบรนด์ยางที่มีการผลิตในประเทศไทยก็อาจมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่ายางที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศนั่นเอง

ปัจจุบันนอกจากการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการซึ่งมีให้เห็นกันอยู่ตามปกติแล้วก็ยังมีร้านจำหน่ายยางออนไลน์ที่มีให้ท่านได้เลือกชมในราคาต่างๆพร้อมโปรโมชั่นอีกมากมายในแพลตฟอร์มร้านขายสินค้าออนไลน์ซึ่งจะมีการส่งยางมาที่บ้านแล้วผู้ขับขี่นำไปเปลี่ยนที่อู่รับเปลี่ยนยางใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ย่อมที่จะได้ยางใหม่ที่มีราคาไม่สูงมากนักแต่ก็ต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือเพราะหากสั่งซื้อจากร้านที่ขาดความน่าเชื่อถือก็อาจทำให้ได้รับยางใหม่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือ ไม่มีมาตรฐานนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม: เปลี่ยนยางรถยนต์ที่ไหนดี

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น โดยใช้ยางใหม่ทั้งหมดแล้ว การเลือกใช้งานยางรถยนต์มือสอง ยางหล่อดอก หรือ ยางเปอร์เซ็นต์ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ขับขี่หลายรายนิยมใช้เนื่องจากยางเปอร์เซ็นต์และยางหล่อดอกมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่ายางรถใหม่เป็นอย่างมาก สำหรับยางมือสองที่นิยมใช้กันมีดังนี้

  • ยางเปอร์เซ็นต์ คือ ยางรถยนต์มือสองที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วผู้ขับขี่นำมาเปลี่ยนเพื่อซื้อยางใหม่ หรือ ผู้ขับขี่ซื้อล้อแม็กใหม่ก็ย่อมต้องทำการเปลี่ยนยางใหม่แล้วจึงจำหน่ายยางเส้นเก่าออกไป
  • ยางหล่อดอก คือ ยางที่มีการหล่อดอกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเสริมทดแทนหน้ายางเก่าที่มีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน แล้วจึงนำยางเส้นเก่ามาหล่อดอกใหม่ตามร้านจำหน่ายยางที่มีการให้บริการรับหล่อดอกยางด้วย อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่เลือกใช้งานยางหล่อดอกจะต้องยอมนับความเสี่ยงว่ายางหล่อดอกที่เปลี่ยนใหม่จะมีอายุการใช้งานที่ไม่นานมากนัก เนื่องจากยางหล่อดอกก็เปรียบเสมือนยางมือสองที่นำมาหล่อดอกยางใหม่โดยผ่านกรรมวิธีที่ได้รับมาตรฐาน หากเลือกใช้งานยางหล่อดอกที่ไม่มีมาตรฐานก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้รถยางระเบิดได้ 

นอกจากการเลือกใช้งานยางที่มีผลิตจำหน่ายตามปกติแล้วหากผู้ขับขี่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น และเน้นยางที่มีคุณภาพดีมาตรฐานยุโรป ยาง Run Flat ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะยาง Run Flat มีคุณสมบัติพิเศษ คือ ยางมีอาการรั่วซึม หรือ ถูกตะปู ลวดต่างๆทิ่มแทงผู้ขับขี่ก็ยังสามารถที่จะขับรถต่อไปได้ตามปกติจากนั้นจึงค่อยหาร้านซ่อมในระหว่างทาง และ เปลี่ยนยางเส้นใหม่ด้วยคุณสมบัติที่น่าสนใจนี้จึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถหลายราย ทั้งนี้ยาง Run Flat ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงให้สามารถที่จะวิ่งไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่ายางจะได้รับความเสียหายหนัก อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ขับขี่มีการใช้งานยาง Run Flat ต้องพบเข้ากับเหตุการณ์ที่ยางรั่วซึมก็ยังสามารถที่จะขับประคองรถต่อไปได้ในระยะทางไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตร แต่ยาง Run Flat ก็มีราคาจำหน่ายที่สูงอยู่พอสมควร เริ่มต้นที่ประมาณ 8,000-20,000 บาท หรือ ตามแต่ละแบรนด์ที่มีความนิยมต่างกัน

เพราะยาง Run Flat
เพราะยาง Run Flat

นอกจากนี้แล้วในรายของผู้ขับขี่ที่มีการใช้รถอยู่เป็นประจำควรหมั่นตรวจสอบยางอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อดูร่องรอยของการสึกหรอที่มีความผิดปกติและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยาง เช่น บริเวณดอกยางควรตรวจหารอยบาด รอยแตก หรือ ความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัด ส่วนขอบยางผู้ขับขี่ควรสังเกตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระแทกกับถนน ขอบปูน รอยแตกลายงาและอาการเสียรูปของเส้นยาง และเปลี่ยนยางใหม่เมื่อยางมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือ ยางมีรสภาพที่เสื่อมสภาพเก่าจนเกินไปเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่รถยนต์และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างขับขี่อีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจเคล็ดลับในการใช้รถเปลี่ยนยางรถยนต์พร้อมกันทั้ง 4 เส้น เปลี่ยนยางรถยนต์ราคาเริ่มต้นที่เท่าไร เลือกยางรถยนต์ประเภทไหนดี ยางรถยนต์มีอายุใช้งานกี่ปี สามารถที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rakamercedes.com ตลาดรถออนไลน์ชั้นนำที่ดีที่สุดในประเทศไทย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here