โทษเมาแล้วขับปรับเท่าไหร่ ดื่มแค่ไหนถือว่าผิดกฎหมาย

0
1602
โดนเป่าแอลกอฮอล์เสียค่าปรับเท่าไหร่
โดนเป่าแอลกอฮอล์เสียค่าปรับเท่าไหร่

เมาแล้วขับขับโดนปรับเท่าไร ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเท่าไหร่ถึงผิดกฎหมาย

เมาแล้วขับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทำให้ผู้ดื่มขาดสติในการขับรถ กฎหมายได้กำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีปริมาณไม่เกินเท่าใดถึงจะไม่ผิดกฎหมาย หากเกินจะต้องเสียค่าปรับเท่าไร

โดนเป่าแอลกอฮอล์เสียค่าปรับเท่าไหร่

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ระบุว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดถูกต้องไม่เกินกว่า 50 มิลลิกรัม ถ้าเกินถือว่าเมาแล้วขับ และล่าสุดได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 21 พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ถือว่าเมาแล้วขับ โดยได้เพิ่มเงื่อนไข 4 ผู้ขับขี่ในกรณีต่อไปนี้ ถ้ามีแอลกอฮอล์เกินกว่า 20 มิลลิกรัม ถือว่าเมาแล้วขับ ได้แก่

  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ชั่วคราว (ใบขับขี่แบบ 2 ปี)
  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  • ผู้ขับขี่ที่ถูกยกเลิกใบขับขี่ หรืออยู่ระหว่างการพักใช้งานใบขับขี่
  • ผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ประเภทอื่น ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้
โทษเมาแล้วขับปรับเท่าไหร่
โทษเมาแล้วขับปรับเท่าไหร่

อ่านเพิ่มเติม: 

โทษเมาแล้วขับปรับเท่าไหร่

โทษเมาแล้วขับมีความหนัก-เบาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

  • โดนเป่าแอลกอฮอล์เสียค่าปรับเท่าไหร่ หากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจแล้วพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนด ผู้ขับขี่จะโดนลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่
  • เมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่
  • คดีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000-120,000 บาท และถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือยกเลิกใบอนุญาตขับขี่
  • คดีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที
เมาแล้วขับ
เมาแล้วขับ

เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุประกันจ่ายไหม

ประกันภัยที่คุ้มครองอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

1.ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

หากผู้ที่ขับขี่ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองทั้งคู่กรณีและตัวของผู้เอาประกันภัย แต่ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัม ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายหรือคู่กรณีเท่านั้น โดยจะไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย

2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

กรณีที่เมาแล้วขับประกันภัยภาคบังคับจะไม่มีการพิสูจน์ว่าใครผิดหรือถูก แต่จะให้เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีที่บาดเจ็บหรือค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตแก่ทั้งสองฝ่าย ส่วนความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ประกันภัยภาคบังคับจะไม่ให้ความคุ้มครอง

การเมาแล้วขับนอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินหรือชีวิตของทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้ว โทษเมาแล้วขับก็ถือว่ามีอัตราโทษที่รุนแรงเช่นกัน เพราะฉะนั้นใครที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ควรขับรถด้วยตัวเอง ควรใช้บริการรถสาธารณะหรือแท็กซี่จะดีกว่านะครับ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here