เอกสารโอนรถใช้อะไร มีขั้นตอนอย่างไร

0
910
โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง
โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร โอนรถยนต์ต้องไปดำเนินการที่ไหน เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

สำหรับใครที่กำลังจะซื้อขายรถมือสอง แน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ แล้วโอนรถยนต์ต้องเอกสารโอนรถอะไร มีขั้นตอนการโอนรถอย่างไร การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา เท่าไหร่ วันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับ

อ่านเพิ่มเติม: 

ประเภทของการโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ

การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่

 1. การโอนรถยนต์แบบโอนตรง

การโอนรถยนต์แบบโอนตรง ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเดินทางไปทำการโอนรถต่อหน้านายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งหรือกรมการขนส่ง

2. การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ โอนลอย

การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ โอนลอย เป็นการที่ผู้ขายรถยนต์ต้องดำเนินการเอง โดยส่งเอกสารที่เซ็นชื่อกำกับให้ผู้ซื้อ ซึ่งการโอนลอยจะทำให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายประหยัดเวลามาก

การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ โอนลอย
การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ โอนลอย

โอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารโอนรถมีทั้งหมด ดังนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา       (กรณีโอนรับมรดก)
 • แบบคำขอโอนและรับโอน
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง (กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง)

ขั้นตอนการดำเนินการโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ

 • ขั้นที่ 1 นำรถเข้ารับการตรวจสอบ ที่งานตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
 • ขั้นที่ 2 ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
 • ขั้นที่ 3 รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
 • ขั้นที่ 4 รับใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้าย ทะเบียนรถ

หมายเหตุ: การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน(หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่ใช้ในการโอนรถยนต์
ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่ใช้ในการโอนรถยนต์

โอนรถยนต์ที่ขนส่งไหนได้บ้าง

หากคุณอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการได้ที่สำนักขนส่ง 5 แห่ง ดังนี้

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 : บางขุนเทียน 
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2: ตลิ่งชัน 
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3: สุขุมวิท 
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4: หนองจอก 
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5: จตุจักร

การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคา

 • ค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถยนต์ 50 บาท
 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 200 บาท (กรณีหากต้องการเปลี่ยน)
 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าเปลี่ยนทะเบียนเล่มรถยนต์ 100 บาท (ถ้าเล่มทะเบียนชำรุดเสียหาย)
 • ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาประเมิน (เช่น ราคาประเมิน 100,000 บาทค่าอากรแสตมป์เท่ากับ 500 บาท)
เอกสารโอนรถ
เอกสารโอนรถ

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า เอกสารโอนรถใช้เอกสารอะไรบ้าง การโอนรถ เปลี่ยนเจ้าของ ราคาเท่าไหร่ มีขั้นตอนการโอนรถอย่างไร เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ก็คงช่วยไขข้อสงสัยได้มากเลยใช่ไหมล่ะ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้รับโอนรถยนต์ ได้รถยนต์มาใช้แล้ว ก็ควรขับอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทนะครับ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here