ก่อนเปลี่ยนสีรถต้องทำอะไร แจ้งเปลี่ยนสีรถภายในกี่วัน

0
1084
ทําสีรถยนต์
ทําสีรถยนต์

แจ้งเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งกี่วัน ใช้เอกสารอะไรบ้าง หากไม่ไปแจ้งจะมีความผิดหรือไม่

การเปลี่ยนสีรถยนต์ใหม่ ไม่ใช่แค่การขับรถไปร้านซ่อมสี ทำสี เปลี่ยนสี เมื่อเสร็จแล้วก็นำรถมาใช้งานตามปกติ แต่ยังมีอีกขั้นตอนที่เจ้าของรถจะต้องดำเนินการ คือ การแจ้งเปลี่ยนสีรถ โดยจะแจ้งต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก

การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

ในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 13 ระบุไว้ว่า รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถ เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสีนั้น หากเกินกำหนด เจ้าของรถจะมีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

หากมีการต่อเติมแก้ไขดัดแปลงรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และแก้ไขรายละเอียดในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำรถไปใช้งาน ได้แก่ การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ระบบรองรับน้ำหนัก การแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ เสริมแหนบ ระบบบังคับเลี้ยว ระบบกันสะเทือน หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น 

สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางชนิดก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน เช่น  โรลบาร์ แร็คหลังคาสปอยเลอร์ กันชน แม็กไลเนอร์ อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) เป็นต้น

สีรถรถยนต์
สีรถรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม:

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

  • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
  • หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ

ขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 4 รอรับเอกสารคืน

ค่าธรรมเนียมในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

  • ค่าคำขอ 5 บาท
  • ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถโดยกรมการขนส่งทางบก 50 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ 50 บาท
ทำสีรถใหม่
ทำสีรถใหม่

ทําสีรถยนต์ราคา 2565

ปัจจุบัน การทำสีรถยนต์ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การทำสาดสี แบบทั้งคันรถ และการสาดสี เคาะ ปุ ปะ ลอกสี โป๊วสี

  1. การสาดสีแบบทั้งคัน จะทำสีแค่ภายนอกตัวถังรถ โดยเปลี่ยนสีรถ ราคา เริ่มต้นที่ 8,000 บาท
  2. การสาดสีแบบเคาะ ปะ ลอกสี โป๊วสี มีราคาเฉลี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 30,000 บาท 

สำหรับใครที่ทำสี เปลี่ยนสี หรือ wrap สีรถมาใหม่ แล้วยังไม่ได้ทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถต่อนายทะเบียน สามารถดำเนินการได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ จะได้ไม่เสียค่าปรับหากถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ 

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่:https://rakamercedes.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here